Kalendarium : terminy publikacji raportów okresowych, terminy WZ, itp.
Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku

Skonsolidowany raport za III kwartał 2019 r. – 29.11.2019 r.

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze – 30.09.2019 r.

Skonsolidowany raport za I kwartał 2019 r. – 30.05.2019 r.

Jednostkowy raport roczny za 2018 r. 30.04.2019 r.

Skonsolidowany raport roczny za 2018 r. – 30.04.2019 r. 

 

Statut spółki NanoGroup

Regulamin Zarządu spółki NanoGroup

Regulamin Rady Nadzorczej spółki NanoGroup

Raporty bieżące – publikowane przez spółkę w systemie ESPI

Raporty okresowe – publikowane przez spółkę w ESPI