NanoGroup docenia swoich naukowców

NWZA NanoGroup zagłosowało za uchwaleniem programu motywacyjnego dla kluczowych pracowników, członków organów spółki oraz członków zarządów spółek zależnych. Dodatkowo “walne” dokonało zmian w radzie nadzorczej i powołało do życia Radę Naukowa. – Nasi pracownicy i...