NanoVelos zdobył patent europejski

NanoVelos zdobył patent europejski NanoVelos, spółka wchodząca w skład notowanej na GPW grupy firm biotechnologicznych NanoGroup, uzyskała decyzję w sprawie ochrony patentowej swojego wynalazku w Europie. Europejski Urząd Patentowy wydał decyzję o udzieleniu patentu...

NanoSanguis liczy na rynek koreański

NanoSanguis, spółka wchodząca w skład notowanej na GPW grupy firm biotechnologicznych NanoGroup, podpisała list intencyjny z Sampoong Finechem. Koreański koncern farmaceutyczny jest zainteresowany komercjalizacją produktu NanoSanguis. W ramach podpisanego dokumentu...

NanoGroup docenia swoich naukowców

NWZA NanoGroup zagłosowało za uchwaleniem programu motywacyjnego dla kluczowych pracowników, członków organów spółki oraz członków zarządów spółek zależnych. Dodatkowo “walne” dokonało zmian w radzie nadzorczej i powołało do życia Radę Naukowa. – Nasi pracownicy i...