AKTUALNOŚCI

NanoGroup pozyskała 4,7 mln zł z emisji akcji serii L i M1

W wyniku przeprowadzonej w maju subskrypcji akcji serii L oraz akcji serii M1 NanoGroup zawarła umowy objęcia akcji za łączną cenę emisyjną w kwocie 4,7 mln zł, podała spółka. Pozyskane w ten sposób środki pozwolą na finansowanie kolejnego etapu prac badawczo-rozwojowych systemu NanOX, czyli urządzenia oraz płynu NanOX do pozaustrojowego przechowywania organów przeznaczonych do przeszczepienia.

„Majowa emisja akcji, która zakończyła się pełnym sukcesem, to jeden z elementów realizacji szerokiego planu pozyskania finansowania, pozwalającego na intensyfikację prac badawczo-rozwojowych w NanoGroup, w szczególności w ramach prac nad rozwojem projektu prowadzonego przez spółkę Nanosanguis, czyli systemem NanOX. Jak przewiduje odrębna umowa inwestycyjna ze spółką eCapital Sp. z o.o. należącą do pana Michała Lacha, kolejne etapy rozwoju projektu, a tym samym możliwość pozyskania dodatkowych środków, zostały rozpisane do końca 2025 r. Łączna wartość finansowania, którą możemy pozyskać w wyniku działań podjętych w ostatnich miesiącach, to blisko 10 mln zł, a nasze dalsze plany obejmują m.in. pozyskanie dofinansowania prac badawczo-rozwojowych ze środków unijnych. Jesteśmy przekonani, że wszystkie te działania zaowocują doprowadzeniem projektu do etapu I fazy badań klinicznych, a także umożliwią intensyfikację działań związanych z pozyskaniem partnera branżowego” – powiedział prezes Przemysław Mazurek, cytowany w komunikacie.

NanoGroup przeprowadziła subskrypcję akcji zwykłych na okaziciela serii L. Subskrypcją objętych było 3 699 490 papierów wartościowych. Na wszystkie zostały zawarte umowy objęcia akcji i wszystkie akcje zostały opłacone. Wartość emisyjna akcji wyniosła 3 699 490 zł. Wyemitowano również 952 381 akcji serii M1 za kwotę 1 mln zł. W wyniku przeprowadzonych emisji spółka NanoGroup pozyskała prawie 4,7 mln zł, przypomniano.

Projekt NanOX, rozwijany przez spółkę zależną Nanosanguis, to autorski system złożony ze specjalistycznego urządzenia NanOX Recovery Box oraz płynu perfuzyjnego NanOX, który służy do pozaustrojowego przechowywania organów przeznaczonych do przeszczepienia. Obecnie trwające prace skupiają się na przeprowadzeniu udanej autotransplantacji nerki świńskiej.

NanoGroup jest komercyjną organizacją badawczą, utworzoną w efekcie połączenia zespołu profesjonalistów z dziedziny biotechnologii, medycyny oraz biznesu. Spółka powstała w 2016 roku w celu konsolidacji w jednej grupie kapitałowej spółek celowych realizujących projekty skupione wokół nanotechnologii. W 2017 roku spółka zadebiutowała na GPW.

Więcej w temacie przeczytasz w: ibiznes, stooq, bankier.

Prof. Tomasz Ciach

Założyciel, Członek Zarządu NANOGROUP S.A.

Ekspert w dziedzinie nanotechnologii. Profesor Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej, kierownik działu biotechnologii i inżynierii bioprocesowej. Autor dwóch technologii, 12 udzielonych patentów i ponad 50 publikacji. Założyciel grupy badawczej BioMedLab, konsultant w: AstraZeneca, Procter&Gamble, Reckit, Adamed, Balton, Galmed. Pracuje głównie nad nanotechnologią biomedyczną, aktywnymi powłokami do implantów medycznych, nanocząstkami w leczeniu nowotworów, biodegradowalnymi i niedegradowalnymi implantami, protezami kostno-naczyniowymi. Daje rzadki, ale genialny przykład tego, jak odważne pomysły stają się społecznie i finansowo opłacalne.

Piotr Mierzejewski

Wiceprezes Zarządu NANOGROUP S.A.

Lek. specjalista farmakologii klinicznej, były doradca Ministra Zdrowia ds. polityki lekowej. Negocjował przystąpienie Polski do UE w obszarze farmacji, odpowiedzialny za wdrożenie dyrektyw UE w dziedzinie farmacji do polskiego systemu prawnego. Współtwórca Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Właściciel firmy konsultingowej, współpracującej z międzynarodowymi firmami farmaceutycznymi, w zakresie wprowadzania nowych technologii na polski rynek.

Przemysław Mazurek

Prezes Zarządu NANOGROUP S.A.

Z rynkiem zdrowia związany od 2004 roku. Jako Dyrektor Zarządzający zrestrukturyzował i rozwijał najprężniej działające Centrum Medyczne w regionie Podkarpacia, tworząc i wyznaczając nowe standardy jakości obsługi klientów na rynku. Współtwórca pierwszego w Polsce rozwiązania do internetowej rejestracji wizyt lekarskich. Współzałożyciel pierwszej i jedynej na Podkarpaciu Kliniki Leczenia Niepłodności (MEDICOR), którą kierował zajmując funkcję Prezesa do 2009 roku. Odpowiadał za rozwój ubezpieczeń zdrowotnych w Grupie PZU. Jako Wiceprezes PZU Pomoc S.A. stworzył największe w Polsce medyczne TPA do obsługi ubezpieczeń zdrowotnych. Współtwórca pierwszego w Polsce ubezpieczenia lekowego. Od 2015 roku prowadzi działalność w zakresie Wealth Management’u oraz doradza w zakresie zarządzania i finansów. Absolwent kierunków Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne oraz Zarządzanie i Marketing Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz kierunku Advanced Management Program na IESE Business School – University of Navarra w Hiszpanii.

Przemysław Mazurek

President of the Management Board of NANOGROUP S.A.

Associated with the health market since 2004. As Managing Director, he restructured and developed the most dynamically operating Medical Center in the Podkarpacie region, creating and setting new standards of customer service quality on the market. Co-creator of the first solution in Poland for online registration of medical appointments. Co-founder of the first and only Infertility Treatment Clinic (MEDICOR) in Podkarpacie, which he headed as the President until 2009. He was responsible for the development of health insurance in the PZU Group. As Vice President of PZU Pomoc S.A. created the largest medical TPA in Poland to handle health insurance. Co-founder of the first drug insurance in Poland. Since 2015, he has been active in the field of Wealth Management and advises on management and finance. A graduate of International Economic and Political Relations as well as Management and Marketing at the Warsaw School of Economics.