AKTUALNOŚCI

NanoGroup z 3 nowymi źródłami finansowania prac badawczo-rozwojowych

Ponad 9 milionów złotych – to łączna wartość finansowania, jakie na podstawie umowy zawartej pomiędzy spółkami eCapital sp. z o.o. i NanoGroup S.A., trwającej emisji akcji oraz otrzymanej oferty inwestorskiej może pozyskać NanoGroup S.A. w najbliższych miesiącach. Środki z 3 różnych źródeł mają m.in. pomóc spółce zależnej od NanoGroup S.A., czyli NANOSANGUIS S.A. kontynuować prace nad systemem urządzenia oraz płynu NanOX do pozaustrojowego przechowywania organów przeznaczonych do przeszczepienia.

Zgodnie z informacją podaną w raporcie bieżącym przez NanoGroup S.A. pod koniec marca 2024 r., spółka zawarła umowę inwestycyjną ze spółką eCapital sp. z o.o. kontrolowaną przez Michała Lacha – przedsiębiorcę znanego m.in. z założenia i rozwoju takich projektów, jak K2 Internet, Audioteka, eTutor czy DIKI. Jak przewidują postanowienia umowy, spółka eCapital może zainwestować nawet 5,1 mln zł, w przypadku realizacji kolejnych milowych kroków rozwojowych projektu, nad którym pracuje spółka NANOSANGUIS S.A. – spółka zależna od NanoGroup S.A.

NANOSANGUIS S.A. rozwija projekt NanOX, czyli autorski system urządzenia oraz płynu do pozaustrojowego przechowywania organów do przeszczepienia. Na system składają się płyn perfuzyjny NanOX oraz specjalistyczne urządzenie NanOX Recovery Box. W toku prac rozwojowych, spółka informowała dotychczas m.in. o rekordowo długim czasie utrzymywania świńskiej nerki poza ustrojem – przez 147 godzin, czyli ponad 6 dni. Jak podkreślał jeden z kierujących zespołem badawczym prof. dr hab. n. med. Maciej Kosieradzki, Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego oraz kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, dotychczas w literaturze opisano tylko 1 podobny przypadek tak długiego utrzymywania nerki poza ustrojem, jednak dotyczył on nerki będącej w znacznie lepszym stanie wyjściowym.

Obecnie trwają badania przedkliniczne na modelu dużego zwierzęcia (świnia). Umowa zawarta z inwestorem, wskazuje również na kolejne etapy rozwoju projektu w najbliższej przyszłości, czyli do końca 2025 r. i określa wysokość finansowania po realizacji każdego z nich Plany te obejmują:

– przeprowadzenie co najmniej jednej autotransplantacji nerki świńskiej, potwierdzającej skuteczność systemu NanoOX;

– złożenie przez NANOSANGUIS wniosku o udzielenie patentu na wynalazek opracowany w ramach projektu NanOX;

–  złożenie przez NANOSANGUIS samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami wniosku o dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021 – 2027;

– przeprowadzenie czterech kolejnych udanych autotransplantacji nerek świńskich, potwierdzających skuteczność systemu NanoOX;

– złożenie przez NANOSANGUIS wniosku o publikację artykułu naukowego dotyczącego płynu NanOX.

Umowa zawarta z eCapital Sp. z o.o. to niejedyne nowe źródło finansowania dla NanoGroup S.A. Spółka poinformowała niedawno również o otrzymaniu od inwestorów zainteresowanych nabyciem akcji serii L oferty nabycia akcji na kwotę 1,44 mln zł, a także otrzymaniu oferty od inwestora objęcia nowych akcji w 2 transzach po 0,5 mln zł, przy czym druga transza uzależniona jest od złożenia przez NANOGANGUIS S.A. wniosku patentowego w ramach projektu NanOX.

– Mamy 3 niezależne działania: otwartą emisję akcji serii L na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 11 marca 2024 roku na łączną kwotę nie wyższą niż 3.699.490 zł, ofertę jednego z inwestorów, niezależnie od prowadzonej emisji akcji serii L, na dodatkową kwotę 1 mln złotych podzieloną na dwa etapy oraz umowę inwestycyjną ze spółką eCapital Sp. z o.o. należącą do Pana Michała Lacha, w której łączna wartość inwestycji wynosi 5,1 mln zł – tłumaczy Przemysław Mazurek, Prezes Zarządu NanoGroup S.A.

– Pozyskane w toku realizacji poszczególnych postanowień umowy środki pozwolą nam zintensyfikować prace badawczo-rozwojowe w szczególności w ramach prac nad rozwojem projektu prowadzonego przez spółkę NANOSANGUIS czyli systemem NanOX. Umożliwią również intensyfikację działań związanych z pozyskaniem partnera branżowego. Z punktu widzenia działań komercyjnych polegamy na działaniach firmy CET Advisors LTD – jednego z najbardziej doświadczonych i renomowanych doradców na świecie. Na rok 2024 zaplanowane jest szerokie skanowanie rynku i nawiązanie kontaktów z gronem zainteresowanych podmiotów. W średnim horyzoncie planujemy również pozyskanie dofinansowania do doprowadzenia prac badawczo-rozwojowych do etapu I fazy badań klinicznych, w ramach unijnych programów dofinansowania – dodaje Prezes Zarządu NanoGroup S.A.

Artykuł został opublikowany w Strefie Inwestorów.

Prof. Tomasz Ciach

Założyciel, Członek Zarządu NANOGROUP S.A.

Ekspert w dziedzinie nanotechnologii. Profesor Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej, kierownik działu biotechnologii i inżynierii bioprocesowej. Autor dwóch technologii, 12 udzielonych patentów i ponad 50 publikacji. Założyciel grupy badawczej BioMedLab, konsultant w: AstraZeneca, Procter&Gamble, Reckit, Adamed, Balton, Galmed. Pracuje głównie nad nanotechnologią biomedyczną, aktywnymi powłokami do implantów medycznych, nanocząstkami w leczeniu nowotworów, biodegradowalnymi i niedegradowalnymi implantami, protezami kostno-naczyniowymi. Daje rzadki, ale genialny przykład tego, jak odważne pomysły stają się społecznie i finansowo opłacalne.

Piotr Mierzejewski

Wiceprezes Zarządu NANOGROUP S.A.

Lek. specjalista farmakologii klinicznej, były doradca Ministra Zdrowia ds. polityki lekowej. Negocjował przystąpienie Polski do UE w obszarze farmacji, odpowiedzialny za wdrożenie dyrektyw UE w dziedzinie farmacji do polskiego systemu prawnego. Współtwórca Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Właściciel firmy konsultingowej, współpracującej z międzynarodowymi firmami farmaceutycznymi, w zakresie wprowadzania nowych technologii na polski rynek.

Przemysław Mazurek

Prezes Zarządu NANOGROUP S.A.

Z rynkiem zdrowia związany od 2004 roku. Jako Dyrektor Zarządzający zrestrukturyzował i rozwijał najprężniej działające Centrum Medyczne w regionie Podkarpacia, tworząc i wyznaczając nowe standardy jakości obsługi klientów na rynku. Współtwórca pierwszego w Polsce rozwiązania do internetowej rejestracji wizyt lekarskich. Współzałożyciel pierwszej i jedynej na Podkarpaciu Kliniki Leczenia Niepłodności (MEDICOR), którą kierował zajmując funkcję Prezesa do 2009 roku. Odpowiadał za rozwój ubezpieczeń zdrowotnych w Grupie PZU. Jako Wiceprezes PZU Pomoc S.A. stworzył największe w Polsce medyczne TPA do obsługi ubezpieczeń zdrowotnych. Współtwórca pierwszego w Polsce ubezpieczenia lekowego. Od 2015 roku prowadzi działalność w zakresie Wealth Management’u oraz doradza w zakresie zarządzania i finansów. Absolwent kierunków Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne oraz Zarządzanie i Marketing Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz kierunku Advanced Management Program na IESE Business School – University of Navarra w Hiszpanii.

Przemysław Mazurek

President of the Management Board of NANOGROUP S.A.

Associated with the health market since 2004. As Managing Director, he restructured and developed the most dynamically operating Medical Center in the Podkarpacie region, creating and setting new standards of customer service quality on the market. Co-creator of the first solution in Poland for online registration of medical appointments. Co-founder of the first and only Infertility Treatment Clinic (MEDICOR) in Podkarpacie, which he headed as the President until 2009. He was responsible for the development of health insurance in the PZU Group. As Vice President of PZU Pomoc S.A. created the largest medical TPA in Poland to handle health insurance. Co-founder of the first drug insurance in Poland. Since 2015, he has been active in the field of Wealth Management and advises on management and finance. A graduate of International Economic and Political Relations as well as Management and Marketing at the Warsaw School of Economics.