AKTUALNOŚCI

NanoVelos wśród ośmiu wiodących firm biotechnologicznych w Polsce

W ciągu ostatniej dekady w Polsce rozwinął się przemysł biotechnologiczny. Podczas gdy krajowy przemysł farmaceutyczny tradycyjnie koncentrował się na opracowywaniu leków generycznych, wiele z tych firm zaczęło zmierzać w kierunku opracowywania leków biologicznych. Tymczasem startupy biotechnologiczne w Polsce pracują nad rozwojem nowych technologii, z silnym naciskiem na leczenie raka i chorób autoimmunologicznych.

W miarę jak kraj odnotowuje sukcesy w sektorze biotechnologicznym, coraz więcej naukowców i przedsiębiorców jest zachęcanych do podjęcia kroku i rozpoczęcia działalności w kwitnącym polskim przemyśle biotechnologicznym. Poniżej wybraliśmy osiem firm znajdujących się w czołówce obiecującego polskiego przemysłu biotechnologicznego.

NanoVelos:

Spin-out Politechniki Warszawskiej w Polsce, firma biotechnologiczna
firma NanoVelos opracowuje nanocząsteczki do dostarczania leków przeciwnowotworowych.
Nanocząsteczki, wykonane z cząsteczek dekstranu, są zaprojektowane tak, aby tylko
uwalniają leki, które przenoszą, gdy znajdują się wewnątrz komórki rakowej, zwiększając w ten sposób
skuteczność leku przy jednoczesnym zmniejszeniu jego potencjalnych skutków ubocznych. Dekstran
jest hydrofilowym i biokompatybilnym kompleksem pochodzącym z glukozy, użytecznym
w zastosowaniach medycznych i farmaceutycznych. Jego rozpuszczalność w wodzie i
biokompatybilność sprawiają, że jest idealny do różnych zastosowań, takich jak leki
dostawa. Technologia ta jest wciąż w fazie rozwoju przedklinicznego, a niektóre
projektów koncentrujących się na ulepszaniu generycznych form istniejących leków.

The
Technologia firmy koncentruje się na poli(laktydzie-co-glikolidu) (PLGA) i
Nanocząstki na bazie kwasu akrylowego, które chronią leki przed enzymatycznym
degradacji i celują w specyficzne endogenne ligandy. Ten system dostarczania
jest szczególnie korzystne w przypadku terapii przeciwnowotworowych, zapewniając ukierunkowane
leczenie i zmniejszenie uszkodzeń zdrowych tkanek.

Przeczytaj cały artykuł na stronie LABIOTECH.

Prof. Tomasz Ciach

Założyciel, Członek Zarządu NANOGROUP S.A.

Ekspert w dziedzinie nanotechnologii. Profesor Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej, kierownik działu biotechnologii i inżynierii bioprocesowej. Autor dwóch technologii, 12 udzielonych patentów i ponad 50 publikacji. Założyciel grupy badawczej BioMedLab, konsultant w: AstraZeneca, Procter&Gamble, Reckit, Adamed, Balton, Galmed. Pracuje głównie nad nanotechnologią biomedyczną, aktywnymi powłokami do implantów medycznych, nanocząstkami w leczeniu nowotworów, biodegradowalnymi i niedegradowalnymi implantami, protezami kostno-naczyniowymi. Daje rzadki, ale genialny przykład tego, jak odważne pomysły stają się społecznie i finansowo opłacalne.

Piotr Mierzejewski

Wiceprezes Zarządu NANOGROUP S.A.

Lek. specjalista farmakologii klinicznej, były doradca Ministra Zdrowia ds. polityki lekowej. Negocjował przystąpienie Polski do UE w obszarze farmacji, odpowiedzialny za wdrożenie dyrektyw UE w dziedzinie farmacji do polskiego systemu prawnego. Współtwórca Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Właściciel firmy konsultingowej, współpracującej z międzynarodowymi firmami farmaceutycznymi, w zakresie wprowadzania nowych technologii na polski rynek.

Przemysław Mazurek

Prezes Zarządu NANOGROUP S.A.

Z rynkiem zdrowia związany od 2004 roku. Jako Dyrektor Zarządzający zrestrukturyzował i rozwijał najprężniej działające Centrum Medyczne w regionie Podkarpacia, tworząc i wyznaczając nowe standardy jakości obsługi klientów na rynku. Współtwórca pierwszego w Polsce rozwiązania do internetowej rejestracji wizyt lekarskich. Współzałożyciel pierwszej i jedynej na Podkarpaciu Kliniki Leczenia Niepłodności (MEDICOR), którą kierował zajmując funkcję Prezesa do 2009 roku. Odpowiadał za rozwój ubezpieczeń zdrowotnych w Grupie PZU. Jako Wiceprezes PZU Pomoc S.A. stworzył największe w Polsce medyczne TPA do obsługi ubezpieczeń zdrowotnych. Współtwórca pierwszego w Polsce ubezpieczenia lekowego. Od 2015 roku prowadzi działalność w zakresie Wealth Management’u oraz doradza w zakresie zarządzania i finansów. Absolwent kierunków Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne oraz Zarządzanie i Marketing Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz kierunku Advanced Management Program na IESE Business School – University of Navarra w Hiszpanii.

Przemysław Mazurek

President of the Management Board of NANOGROUP S.A.

Associated with the health market since 2004. As Managing Director, he restructured and developed the most dynamically operating Medical Center in the Podkarpacie region, creating and setting new standards of customer service quality on the market. Co-creator of the first solution in Poland for online registration of medical appointments. Co-founder of the first and only Infertility Treatment Clinic (MEDICOR) in Podkarpacie, which he headed as the President until 2009. He was responsible for the development of health insurance in the PZU Group. As Vice President of PZU Pomoc S.A. created the largest medical TPA in Poland to handle health insurance. Co-founder of the first drug insurance in Poland. Since 2015, he has been active in the field of Wealth Management and advises on management and finance. A graduate of International Economic and Political Relations as well as Management and Marketing at the Warsaw School of Economics.