AKTUALNOŚCI

Pierwsza publikacja z projektu Polepi w 2024 r.

W styczniu 2024 roku ukazała się pierwsza publikacja z projektu Polepi „Nanoparticle-Encapsulated Epirubicin Efficacy in the Inhibition of Growth of Orthotopic Ovarian Patient-Derived Xenograft in Immunocompromised Mice Int. J. Mol. Sci. 2024, 25(1), 645;” opisująca rozwój oraz badania aktywności przeciwnowotworowej Polepi w wybranym modelu PDX raka jajnika. Praca została opublikowana przez wydawnictwo Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI) w czasopiśmie International Journal of Molecular Sciences (IP 5.6).

Rak jajnika ze względu na swoje anatomiczne umiejscowienie wykazuje objawy, gdy jest już w zaawansowanym stadium i z tego powodu jest trudny w leczeniu. Znanym lekiem jest chlorowodorek epirubicyny, który skutecznie zabija komórki nowotworowe, ale zwiększenie stosowanej dawki jest ograniczone przez jej poważną toksyczność. Poprzez zastosowanie Polepi spodziewaliśmy się dostarczyć wyższe, a tym samym klinicznie bardziej skuteczne dawki bezpośrednio do guzów, gdzie epirubicyna byłaby uwalniana i dłużej zatrzymywana w guzie. Aktywność przeciwnowotworowa Polepi w porównaniu do chlorowodorku epirubicyny została najpierw przetestowana ex vivo na serii ksenograftów nowotworowych pochodzących od pacjentek z rakiem jajnika (PDX). Najbardziej obiecujący PDX wszczepiono ortotopowo myszom z obniżoną odpornością, a wzrost guza monitorowano za pomocą rezonansu magnetycznego (MRI). Chociaż udało nam się zahamować wzrost raka jajnika pochodzącego od pacjentki, w modelu mysim o 70% w porównaniu do 40% za pomocą chlorowodorku epirubicyny oraz skrócić czas podwojenia guza 2,5 krotnie w ciągu 5 dni po pojedynczym podaniu dożylnym, nie mogliśmy wyeliminować poważnych skutków ubocznych, a badanie zostało przedwcześnie zakończone ze względów humanitarnych.

Prof. Tomasz Ciach

Założyciel, Członek Zarządu NANOGROUP S.A.

Ekspert w dziedzinie nanotechnologii. Profesor Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej, kierownik działu biotechnologii i inżynierii bioprocesowej. Autor dwóch technologii, 12 udzielonych patentów i ponad 50 publikacji. Założyciel grupy badawczej BioMedLab, konsultant w: AstraZeneca, Procter&Gamble, Reckit, Adamed, Balton, Galmed. Pracuje głównie nad nanotechnologią biomedyczną, aktywnymi powłokami do implantów medycznych, nanocząstkami w leczeniu nowotworów, biodegradowalnymi i niedegradowalnymi implantami, protezami kostno-naczyniowymi. Daje rzadki, ale genialny przykład tego, jak odważne pomysły stają się społecznie i finansowo opłacalne.

Piotr Mierzejewski

Wiceprezes Zarządu NANOGROUP S.A.

Lek. specjalista farmakologii klinicznej, były doradca Ministra Zdrowia ds. polityki lekowej. Negocjował przystąpienie Polski do UE w obszarze farmacji, odpowiedzialny za wdrożenie dyrektyw UE w dziedzinie farmacji do polskiego systemu prawnego. Współtwórca Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Właściciel firmy konsultingowej, współpracującej z międzynarodowymi firmami farmaceutycznymi, w zakresie wprowadzania nowych technologii na polski rynek.

Przemysław Mazurek

Prezes Zarządu NANOGROUP S.A.

Z rynkiem zdrowia związany od 2004 roku. Jako Dyrektor Zarządzający zrestrukturyzował i rozwijał najprężniej działające Centrum Medyczne w regionie Podkarpacia, tworząc i wyznaczając nowe standardy jakości obsługi klientów na rynku. Współtwórca pierwszego w Polsce rozwiązania do internetowej rejestracji wizyt lekarskich. Współzałożyciel pierwszej i jedynej na Podkarpaciu Kliniki Leczenia Niepłodności (MEDICOR), którą kierował zajmując funkcję Prezesa do 2009 roku. Odpowiadał za rozwój ubezpieczeń zdrowotnych w Grupie PZU. Jako Wiceprezes PZU Pomoc S.A. stworzył największe w Polsce medyczne TPA do obsługi ubezpieczeń zdrowotnych. Współtwórca pierwszego w Polsce ubezpieczenia lekowego. Od 2015 roku prowadzi działalność w zakresie Wealth Management’u oraz doradza w zakresie zarządzania i finansów. Absolwent kierunków Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne oraz Zarządzanie i Marketing Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz kierunku Advanced Management Program na IESE Business School – University of Navarra w Hiszpanii.

Przemysław Mazurek

President of the Management Board of NANOGROUP S.A.

Associated with the health market since 2004. As Managing Director, he restructured and developed the most dynamically operating Medical Center in the Podkarpacie region, creating and setting new standards of customer service quality on the market. Co-creator of the first solution in Poland for online registration of medical appointments. Co-founder of the first and only Infertility Treatment Clinic (MEDICOR) in Podkarpacie, which he headed as the President until 2009. He was responsible for the development of health insurance in the PZU Group. As Vice President of PZU Pomoc S.A. created the largest medical TPA in Poland to handle health insurance. Co-founder of the first drug insurance in Poland. Since 2015, he has been active in the field of Wealth Management and advises on management and finance. A graduate of International Economic and Political Relations as well as Management and Marketing at the Warsaw School of Economics.