AKTUALNOŚCI

Trzy organy to jeszcze nie tłok, jak żartuje zespół perfuzjonistów NanoSanguis SA

Oprócz nerek i wątroby, innowacyjny system NanOx sprawdza się również w perfuzji serca, co udowodniło ostatnie badanie, przeprowadzone we współpracy z dr. n. med. Piotrem Kołsutem, Kierownika Kliniki Kardiochirurgii i Transplantologii Narodowego Instytutu Kardiologii im. Stefana kardynała Wyszyńskiego.

Polska spółka NanoGroup, a dokładnie jej spółka córka – NanoSanguis – z powodzeniem przeprowadziła 4-godzinną perfuzję serca przy użyciu opracowywanego systemu NanOx. Organ został pobrany w modelu DBD, a po podłączeniu do urządzenia perfundowany w warunkach normotermicznych płynem NanOx.

Dzięki przemyślanej budowie urządzenia, podczas perfuzji możliwa była defibrylacja z wykorzystaniem łyżek nasercowych bez uszkodzenia elementów aparatury, oraz odczyt EKG.

Analiza parametrów perfuzji oraz markerów uszkodzenia tkanek wykazała trwające przez 2 godziny rekondycjonujące działanie systemu NanOx na organ, jednocześnie w trakcie kolejnych dwóch godzin zaobserwowano wzrost oporu przepływu naczyniowego.

Przez cały proces trwania perfuzji konsumpcja tlenu pozostaje na stałym, satysfakcjonująco wysokim poziomie.

Konieczność osiągnięcia lepszych parametrów perfuzji oraz wyników analiz biochemicznych, jak również pozytywna ocena systemu NanOx przez wybitnego specjalistę, dr. n. med. Piotra Kołsuta motywują spółkę do dalszego działania i udoskonalania urządzenia oraz płynu.

Prof. Tomasz Ciach

Założyciel, Członek Zarządu NANOGROUP S.A.

Ekspert w dziedzinie nanotechnologii. Profesor Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej, kierownik działu biotechnologii i inżynierii bioprocesowej. Autor dwóch technologii, 12 udzielonych patentów i ponad 50 publikacji. Założyciel grupy badawczej BioMedLab, konsultant w: AstraZeneca, Procter&Gamble, Reckit, Adamed, Balton, Galmed. Pracuje głównie nad nanotechnologią biomedyczną, aktywnymi powłokami do implantów medycznych, nanocząstkami w leczeniu nowotworów, biodegradowalnymi i niedegradowalnymi implantami, protezami kostno-naczyniowymi. Daje rzadki, ale genialny przykład tego, jak odważne pomysły stają się społecznie i finansowo opłacalne.

Piotr Mierzejewski

Wiceprezes Zarządu NANOGROUP S.A.

Lek. specjalista farmakologii klinicznej, były doradca Ministra Zdrowia ds. polityki lekowej. Negocjował przystąpienie Polski do UE w obszarze farmacji, odpowiedzialny za wdrożenie dyrektyw UE w dziedzinie farmacji do polskiego systemu prawnego. Współtwórca Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Właściciel firmy konsultingowej, współpracującej z międzynarodowymi firmami farmaceutycznymi, w zakresie wprowadzania nowych technologii na polski rynek.

Przemysław Mazurek

Prezes Zarządu NANOGROUP S.A.

Z rynkiem zdrowia związany od 2004 roku. Jako Dyrektor Zarządzający zrestrukturyzował i rozwijał najprężniej działające Centrum Medyczne w regionie Podkarpacia, tworząc i wyznaczając nowe standardy jakości obsługi klientów na rynku. Współtwórca pierwszego w Polsce rozwiązania do internetowej rejestracji wizyt lekarskich. Współzałożyciel pierwszej i jedynej na Podkarpaciu Kliniki Leczenia Niepłodności (MEDICOR), którą kierował zajmując funkcję Prezesa do 2009 roku. Odpowiadał za rozwój ubezpieczeń zdrowotnych w Grupie PZU. Jako Wiceprezes PZU Pomoc S.A. stworzył największe w Polsce medyczne TPA do obsługi ubezpieczeń zdrowotnych. Współtwórca pierwszego w Polsce ubezpieczenia lekowego. Od 2015 roku prowadzi działalność w zakresie Wealth Management’u oraz doradza w zakresie zarządzania i finansów. Absolwent kierunków Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne oraz Zarządzanie i Marketing Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz kierunku Advanced Management Program na IESE Business School – University of Navarra w Hiszpanii.

Przemysław Mazurek

President of the Management Board of NANOGROUP S.A.

Associated with the health market since 2004. As Managing Director, he restructured and developed the most dynamically operating Medical Center in the Podkarpacie region, creating and setting new standards of customer service quality on the market. Co-creator of the first solution in Poland for online registration of medical appointments. Co-founder of the first and only Infertility Treatment Clinic (MEDICOR) in Podkarpacie, which he headed as the President until 2009. He was responsible for the development of health insurance in the PZU Group. As Vice President of PZU Pomoc S.A. created the largest medical TPA in Poland to handle health insurance. Co-founder of the first drug insurance in Poland. Since 2015, he has been active in the field of Wealth Management and advises on management and finance. A graduate of International Economic and Political Relations as well as Management and Marketing at the Warsaw School of Economics.