AKTUALNOŚCI

Współzałożyciel Audioteki i eTutora wierzy w drugie życie NanoGroup

Michał Lach postawił miliony na grupę biotechnologiczną z GPW, która niedawno była bliska niewypłacalności. Wsparcie zapewniają jej też inni inwestorzy. Cały artykuł, autorstwa Mariusza Bartodzieja, warto przeczytać w Pulsie Biznesu.

Wyceniana na GPW na ponad 20 mln zł (w szczycie nawet kilkakrotnie wyżej) NanoGroup była w 2022 r. na granicy upadłości. Uchroniło ją przed tym zebranie 3 mln zł z emisji akcji i kolejnych milionów ze sprzedaży akcji otrzymanych od głównych akcjonariuszy.

Teraz chce już wyjść na prostą z pomocą kolejnych inwestorów, a wśród nich jest Michał Lach – założyciel K2 Internet oraz współzałożyciel Audioteki i eTutora. Największe nadzieje pokładają oni w projekcie NanOX, czyli systemie do przechowywania i perfuzji (przepływu krwi przez organy) organów do przeszczepienia wydłużającym ich przydatność.

NanoGroup prowadzi równolegle trzy procesy inwestycyjne. Jeden z inwestorów zaoferował objęcie w dwóch transzach nowych akcji po maksymalnie 1,05 zł (cenie zbieżnej z obecnym kursem) za 1 mln zł. Równolegle na podstawie uchwały z 11 marca prowadzi ona emisję akcji serii L po 1 zł na maksymalnie 3,7 mln zł.

Przemysław Mazurek, prezes NanoGroup:

Zakładamy, że to ostatnia emisja w tak atrakcyjnej cenie. Otrzymaliśmy na razie oferty objęcia walorów za 1,44 mln zł, połowa kwoty już została wpłacona. Zamierzamy szukać kolejnych uczestników emisji kierowanej do mniej niż 150 osób

Ponadto akcje po 1,05 zł za łącznie 5,1 mln zł kupi spółka eCapital kontrolowana przez Michała Lacha. Już 25 marca poinformował on o przekroczeniu, wraz z podmiotami zależnymi, progu 5 proc. głosów. w wyniku dokupienia kilka dni wcześniej 95 tys. akcji.


Przemysław Mazurek, prezes NanoGroup:

Pan Michał Lach to bardzo doświadczony przedsiębiorca, który z sukcesem rozwinął kilka firm. Obserwował nas od kilku lat i pozostawał w regularnym kontakcie. Był już zaangażowany na niewielką kwotę i najwyraźniej uznał, że to właściwy moment na inwestycję. Jego szerokie doświadczenie bardzo nam pomoże, szczególnie w obszarze promocji projektów i zdobywania funduszy. Ze wstępnych rozmów wynika, że nie chce wchodzić do organów spółki, ale zamierza blisko współpracować z zarządem i wspierać w rozwoju strategicznym – informuje Przemysław Mazurek.

Kluczowe cele zostały określone. W wyniku umowy inwestycyjnej Michał Lach wyraźnie zwiększy udział w akcjonariacie, ale będzie robił to stopniowo, najpóźniej do końca 2025 r. 952 tys. akcji obejmie tuż po stosownej uchwale, ale kolejne podobnej wielkości transze są uzależnione od postępów w przygotowywaniu projektu NanOX do komercjalizacji.

Mówi Przemysław Mazurek:

Intencją inwestora było ułożenie transakcji w formę logicznego ciągu przyczynowo-skutkowego, w którym czynności formalne – patentowanie czy publikacje – są poprzedzone odpowiednimi sukcesami rozwojowymi, czyli planowanymi autotransplantacjami. Przewidujemy zakończenie realizacji umowy na początek 2025 r. i szacujemy, że połowę puli uzyskamy w ciągu sześciu miesięcy – mówi Przemysław Mazurek.


Za główne cele na ten rok uznaje pięć autotransplantacji potwierdzających skuteczność NanOX, złożenie wniosku patentowego oraz opublikowanie wyników badań w renomowanym czasopiśmie międzynarodowym. Równolegle spółka przygotowuje wniosek o dofinansowanie w ramach FENG (Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki), a jej doradca, CET Advisors z globalnej grupy Clairfield Internaional, szeroko skanuje rynek w poszukiwaniu potencjalnych partnerów biznesowych i inwestorów.


Podsumowuje szef NanoGroup:

Zawarta umowa inwestycyjna nie ma wpływu na współpracę z doradcą, którego głównym celem jest szukanie branżowych partnerów rozwojowych zainteresowanych zabezpieczeniem praw do prowadzenia prac i ich dalszym finansowaniem. Zdobyty kapitał pozwala nam zintensyfikować działania związane z ich pozyskaniem. Natomiast w średnim horyzoncie planujemy uzyskać unijne dofinansowanie na doprowadzenie prac badawczo-rozwojowych do etapu I fazy badań klinicznych, co będzie wymagało zabezpieczenia wkładu własnego – podsumowuje szef NanoGroup.

Prof. Tomasz Ciach

Założyciel, Członek Zarządu NANOGROUP S.A.

Ekspert w dziedzinie nanotechnologii. Profesor Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej, kierownik działu biotechnologii i inżynierii bioprocesowej. Autor dwóch technologii, 12 udzielonych patentów i ponad 50 publikacji. Założyciel grupy badawczej BioMedLab, konsultant w: AstraZeneca, Procter&Gamble, Reckit, Adamed, Balton, Galmed. Pracuje głównie nad nanotechnologią biomedyczną, aktywnymi powłokami do implantów medycznych, nanocząstkami w leczeniu nowotworów, biodegradowalnymi i niedegradowalnymi implantami, protezami kostno-naczyniowymi. Daje rzadki, ale genialny przykład tego, jak odważne pomysły stają się społecznie i finansowo opłacalne.

Piotr Mierzejewski

Wiceprezes Zarządu NANOGROUP S.A.

Lek. specjalista farmakologii klinicznej, były doradca Ministra Zdrowia ds. polityki lekowej. Negocjował przystąpienie Polski do UE w obszarze farmacji, odpowiedzialny za wdrożenie dyrektyw UE w dziedzinie farmacji do polskiego systemu prawnego. Współtwórca Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Właściciel firmy konsultingowej, współpracującej z międzynarodowymi firmami farmaceutycznymi, w zakresie wprowadzania nowych technologii na polski rynek.

Przemysław Mazurek

Prezes Zarządu NANOGROUP S.A.

Z rynkiem zdrowia związany od 2004 roku. Jako Dyrektor Zarządzający zrestrukturyzował i rozwijał najprężniej działające Centrum Medyczne w regionie Podkarpacia, tworząc i wyznaczając nowe standardy jakości obsługi klientów na rynku. Współtwórca pierwszego w Polsce rozwiązania do internetowej rejestracji wizyt lekarskich. Współzałożyciel pierwszej i jedynej na Podkarpaciu Kliniki Leczenia Niepłodności (MEDICOR), którą kierował zajmując funkcję Prezesa do 2009 roku. Odpowiadał za rozwój ubezpieczeń zdrowotnych w Grupie PZU. Jako Wiceprezes PZU Pomoc S.A. stworzył największe w Polsce medyczne TPA do obsługi ubezpieczeń zdrowotnych. Współtwórca pierwszego w Polsce ubezpieczenia lekowego. Od 2015 roku prowadzi działalność w zakresie Wealth Management’u oraz doradza w zakresie zarządzania i finansów. Absolwent kierunków Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne oraz Zarządzanie i Marketing Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz kierunku Advanced Management Program na IESE Business School – University of Navarra w Hiszpanii.

Przemysław Mazurek

President of the Management Board of NANOGROUP S.A.

Associated with the health market since 2004. As Managing Director, he restructured and developed the most dynamically operating Medical Center in the Podkarpacie region, creating and setting new standards of customer service quality on the market. Co-creator of the first solution in Poland for online registration of medical appointments. Co-founder of the first and only Infertility Treatment Clinic (MEDICOR) in Podkarpacie, which he headed as the President until 2009. He was responsible for the development of health insurance in the PZU Group. As Vice President of PZU Pomoc S.A. created the largest medical TPA in Poland to handle health insurance. Co-founder of the first drug insurance in Poland. Since 2015, he has been active in the field of Wealth Management and advises on management and finance. A graduate of International Economic and Political Relations as well as Management and Marketing at the Warsaw School of Economics.