NANOGROUP TO INNOWACYJNA FIRMA BIOTECHNOLOGICZNA, ŁĄCZĄCA PRZEŁOMOWĄ INNOWACJĘ W DZIEDZINIE NANOTECHNOLOGII Z MECHANIZMAMI OGRANICZANIA TYPOWEGO RYZYKA PROJEKTOWEGO.

  • Jesteśmy kompletną organizacją badawczo-rozwojową, która powstała na styku nauki, medycyny i biznesu.
  • Koncentrujemy się na obszarach badawczych z potencjalnymi przełomowymi zmianami.
  • Komercjalizujemy projekty na wczesnym etapie ich rozwoju (badań przedklinicznych).
  • Nasza technologia jest unikalna i chroniona patentami na całym świecie.
Nanogroup - nanotechnology for medicine

HISTORIA

NanoGroup powstało jako efekt przełomowych odkryć medycznych poczynionych przez prof. Tomasza Ciacha w dziedzinie nanocząstek. Wysoki potencjał rynkowy oraz oczywiste przyszłe korzyści pozwoliły firmie zdobyć finansowanie czołowych lokalnych funduszy VC (ang. Venture Capital). Początkowe stadia badań prowadzone były w warszawskim laboratorium firmy. Wraz z ich rozwojem i rozpoczęciem prób przedklinicznych, NanoGroup podjęło współpracę z wiodącymi instytutami badawczymi ze Stanów Zjednoczonych, Chin i Włoch. Obecnie firma prężnie rozwija projekty w dwóch z wyżej wymienionych obszarów.

Poza głównym programem badań, NanoGroup z powodzeniem ukończyło prace nad dwoma pobocznymi projektami, z których jeden został już na szeroką skalę wprowadzony na rynek.

Od 2017 firma NanoGroup jest obecna na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych.

NanoGroup

W skład NanoGroup wchodzą trzy
spółki zależne zajmujące się
różnymi obszarami badawczymi:

Platforma NanoVelos:
nanocząstki polisacharydowe
do celowanych terapii lekowych

Systemy transportu gazów oddechowych: substytut krwi
i system NanOX
Radioizotopy
w diagnostyce i leczeniu

MODEL BIZNESOWY

  • NanoGroup planuje sprzedawać licencje na rozwiązania na wczesnym etapie (przedklinicznym lub IND) międzynarodowym firmom biotechnologicznym i farmaceutycznym.
  • Pozyskane opłaty upfront i milestones mają sfinansować kilka nowych projektów deweloperskich.
  • Większość projektów będzie do nabycia w formie tantiem.

Szacunkowa wartość rynkowa naszych obecnych projektów:

$750

MILIONÓW
NanOX
system

$300

MILIONÓW
Platforma
NanoVelos
(za projekt)

$21

MILIARDY
Substytut krwi

Prof. Tomasz Ciach

Założyciel, Członek Zarządu NANOGROUP S.A.

Ekspert w dziedzinie nanotechnologii. Profesor Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej, kierownik działu biotechnologii i inżynierii bioprocesowej. Autor dwóch technologii, 12 udzielonych patentów i ponad 50 publikacji. Założyciel grupy badawczej BioMedLab, konsultant w: AstraZeneca, Procter&Gamble, Reckit, Adamed, Balton, Galmed. Pracuje głównie nad nanotechnologią biomedyczną, aktywnymi powłokami do implantów medycznych, nanocząstkami w leczeniu nowotworów, biodegradowalnymi i niedegradowalnymi implantami, protezami kostno-naczyniowymi. Daje rzadki, ale genialny przykład tego, jak odważne pomysły stają się społecznie i finansowo opłacalne.

Piotr Mierzejewski

Wiceprezes Zarządu NANOGROUP S.A.

Lek. specjalista farmakologii klinicznej, były doradca Ministra Zdrowia ds. polityki lekowej. Negocjował przystąpienie Polski do UE w obszarze farmacji, odpowiedzialny za wdrożenie dyrektyw UE w dziedzinie farmacji do polskiego systemu prawnego. Współtwórca Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Właściciel firmy konsultingowej, współpracującej z międzynarodowymi firmami farmaceutycznymi, w zakresie wprowadzania nowych technologii na polski rynek.

Przemysław Mazurek

Prezes Zarządu NANOGROUP S.A.

Z rynkiem zdrowia związany od 2004 roku. Jako Dyrektor Zarządzający zrestrukturyzował i rozwijał najprężniej działające Centrum Medyczne w regionie Podkarpacia, tworząc i wyznaczając nowe standardy jakości obsługi klientów na rynku. Współtwórca pierwszego w Polsce rozwiązania do internetowej rejestracji wizyt lekarskich. Współzałożyciel pierwszej i jedynej na Podkarpaciu Kliniki Leczenia Niepłodności (MEDICOR), którą kierował zajmując funkcję Prezesa do 2009 roku. Odpowiadał za rozwój ubezpieczeń zdrowotnych w Grupie PZU. Jako Wiceprezes PZU Pomoc S.A. stworzył największe w Polsce medyczne TPA do obsługi ubezpieczeń zdrowotnych. Współtwórca pierwszego w Polsce ubezpieczenia lekowego. Od 2015 roku prowadzi działalność w zakresie Wealth Management’u oraz doradza w zakresie zarządzania i finansów. Absolwent kierunków Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne oraz Zarządzanie i Marketing Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz kierunku Advanced Management Program na IESE Business School – University of Navarra w Hiszpanii.

Przemysław Mazurek

President of the Management Board of NANOGROUP S.A.

Associated with the health market since 2004. As Managing Director, he restructured and developed the most dynamically operating Medical Center in the Podkarpacie region, creating and setting new standards of customer service quality on the market. Co-creator of the first solution in Poland for online registration of medical appointments. Co-founder of the first and only Infertility Treatment Clinic (MEDICOR) in Podkarpacie, which he headed as the President until 2009. He was responsible for the development of health insurance in the PZU Group. As Vice President of PZU Pomoc S.A. created the largest medical TPA in Poland to handle health insurance. Co-founder of the first drug insurance in Poland. Since 2015, he has been active in the field of Wealth Management and advises on management and finance. A graduate of International Economic and Political Relations as well as Management and Marketing at the Warsaw School of Economics.