NANOGROUP TO INNOWACYJNA FIRMA BIOTECHNOLOGICZNA, ŁĄCZĄCA PRZEŁOMOWĄ INNOWACJĘ W DZIEDZINIE NANOTECHNOLOGII Z MECHANIZMAMI OGRANICZANIA TYPOWEGO RYZYKA PROJEKTOWEGO.

  • Jesteśmy kompletną organizacją badawczo-rozwojową, która powstała na styku nauki, medycyny i biznesu.
  • Koncentrujemy się na obszarach badawczych z potencjalnymi przełomowymi zmianami.
  • Komercjalizujemy projekty na wczesnym etapie ich rozwoju (badań przedklinicznych).
  • Nasza technologia jest unikalna i chroniona patentami na całym świecie.

HISTORIA

NanoGroup powstało jako efekt przełomowych odkryć medycznych poczynionych przez prof. Tomasza Ciacha w dziedzinie nanocząstek. Wysoki potencjał rynkowy oraz oczywiste przyszłe korzyści pozwoliły firmie zdobyć finansowanie czołowych lokalnych funduszy VC (ang. Venture Capital). Początkowe stadia badań prowadzone były w warszawskim laboratorium firmy. Wraz z ich rozwojem i rozpoczęciem prób przedklinicznych, NanoGroup podjęło współpracę z wiodącymi instytutami badawczymi ze Stanów Zjednoczonych, Chin i Włoch. Obecnie firma prężnie rozwija projekty w dwóch z wyżej wymienionych obszarów.

Poza głównym programem badań, NanoGroup z powodzeniem ukończyło prace nad dwoma pobocznymi projektami, z których jeden został już na szeroką skalę wprowadzony na rynek.

Od 2017 firma NanoGroup jest obecna na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych.

W skład NanoGroup wchodzą trzy
spółki zależne zajmujące się
różnymi obszarami badawczymi:

Platforma NanoVelos:
nanocząstki polisacharydowe
do celowanych terapii lekowych

Systemy transportu gazów oddechowych: substytut krwi
i system NanOX
Radioizotopy
w diagnostyce i leczeniu

MODEL BIZNESOWY

  • NanoGroup planuje sprzedawać licencje na rozwiązania na wczesnym etapie (przedklinicznym lub IND) międzynarodowym firmom biotechnologicznym i farmaceutycznym.
  • Pozyskane opłaty upfront i milestones mają sfinansować kilka nowych projektów deweloperskich.
  • Większość projektów będzie do nabycia w formie tantiem.

Szacunkowa wartość rynkowa naszych obecnych projektów:

$750

MILIONÓW
NanOX
system

$300

MILIONÓW
Platforma
NanoVelos
(za projekt)

$21

MILIARDY
Substytut krwi