Zespół

Zespół NanoGroup składa się z profesjonalistów z dziedziny biotechnologii, medycyny i inwestycji typu VC o potwierdzonym sukcesami biznesowymi doświadczeniu. Każdy projekt technologiczny skupia pracujących razem od min. 2 lat biotechnologów i managerów z zakresu wdrożeń technologicznych.

ZARZĄD

Prezes Zarządu
NANOGROUP S.A.
Wiceprezes Zarządu
NANOGROUP S.A.
Założyciel, Członek zarządu
NANOGROUP S.A.

KARIERA

CZY STAWIASZ SOBIE AMBITNE CELE NAUKOWE? CZY CHCESZ WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKTACH MEDYCZNYCH Z ZAKRESU BIOTECHNOLOGII I NANOTECHNOLOGII?

NanoGroup to platforma kompetencji i specjalistów, których łączy przekonanie, że przełomowe technologie odpowiadające na palące globalne wyzwania mogą powstawać i być rozwijane w Polsce.

Jeśli chcesz dołączyć do naszego zespołu, skontaktuj się z nami!

Przemysław Mazurek

President of the Management Board of NANOGROUP S.A.

Associated with the health market since 2004. As Managing Director, he restructured and developed the most dynamically operating Medical Center in the Podkarpacie region, creating and setting new standards of customer service quality on the market. Co-creator of the first solution in Poland for online registration of medical appointments. Co-founder of the first and only Infertility Treatment Clinic (MEDICOR) in Podkarpacie, which he headed as the President until 2009. He was responsible for the development of health insurance in the PZU Group. As Vice President of PZU Pomoc S.A. created the largest medical TPA in Poland to handle health insurance. Co-founder of the first drug insurance in Poland. Since 2015, he has been active in the field of Wealth Management and advises on management and finance. A graduate of International Economic and Political Relations as well as Management and Marketing at the Warsaw School of Economics.

Piotr Mierzejewski

Vice President of the Management Board of NANOGROUP S.A.

Clinical pharmacology specialist, former advisor to the Minister of Health on drug policy. He negotiated Poland’s accession to the EU in the field of pharmacy, responsible for the implementation of EU directives in the field of pharmacy into the Polish legal system. Co-founder of the Office for Registration of Medicinal Products, Medical Devices and Biocidal Products. Owner of a consulting company cooperating with international pharmaceutical companies in the field of introducing new technologies to the Polish market.

Prof. Tomasz Ciach

Founder, Member of the Management Board of NANOGROUP S.A.

Nanotechnology expert. Professor at the Faculty of Chemical and Processing Engineering, Warsaw University of Technology, head of the Biotechnology and Bioprocessing Division. Author of two technologies that are already in production stage, 12 granted patents and over 50 publications. Founder of BioMedLab research group, consultant in numerous companies (AstraZeneca, Procter and Gamble, Reckit, Adamed, Balton, Galmed). Work on various aspects of Biomedical Engineering, mostly on biomedical nanotechnology, active coatings for medical implants, nanoparticles for cancer treatment, biodegradable and nonbiodegradable implants, bone and vascular prosthesis. He gives rare, but already brilliant example of how brave ideas become socially and financially valuable.

Przemysław Mazurek

Prezes Zarządu NANOGROUP S.A.

Z rynkiem zdrowia związany od 2004 roku. Jako Dyrektor Zarządzający zrestrukturyzował i rozwijał najprężniej działające Centrum Medyczne w regionie Podkarpacia, tworząc i wyznaczając nowe standardy jakości obsługi klientów na rynku. Współtwórca pierwszego w Polsce rozwiązania do internetowej rejestracji wizyt lekarskich. Współzałożyciel pierwszej i jedynej na Podkarpaciu Kliniki Leczenia Niepłodności (MEDICOR), którą kierował zajmując funkcję Prezesa do 2009 roku. Odpowiadał za rozwój ubezpieczeń zdrowotnych w Grupie PZU. Jako Wiceprezes PZU Pomoc S.A. stworzył największe w Polsce medyczne TPA do obsługi ubezpieczeń zdrowotnych. Współtwórca pierwszego w Polsce ubezpieczenia lekowego. Od 2015 roku prowadzi działalność w zakresie Wealth Management’u oraz doradza w zakresie zarządzania i finansów. Absolwent kierunków Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne oraz Zarządzanie i Marketing Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz kierunku Advanced Management Program na IESE Business School – University of Navarra w Hiszpanii.

Piotr Mierzejewski

Wiceprezes Zarządu NANOGROUP S.A.

Lek. specjalista farmakologii klinicznej, były doradca Ministra Zdrowia ds. polityki lekowej. Negocjował przystąpienie Polski do UE w obszarze farmacji, odpowiedzialny za wdrożenie dyrektyw UE w dziedzinie farmacji do polskiego systemu prawnego. Współtwórca Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Właściciel firmy konsultingowej, współpracującej z międzynarodowymi firmami farmaceutycznymi, w zakresie wprowadzania nowych technologii na polski rynek.

Prof. Tomasz Ciach

Założyciel, Członek Zarządu NANOGROUP S.A.

Ekspert w dziedzinie nanotechnologii. Profesor Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej, kierownik działu biotechnologii i inżynierii bioprocesowej. Autor dwóch technologii, 12 udzielonych patentów i ponad 50 publikacji. Założyciel grupy badawczej BioMedLab, konsultant w: AstraZeneca, Procter&Gamble, Reckit, Adamed, Balton, Galmed. Pracuje głównie nad nanotechnologią biomedyczną, aktywnymi powłokami do implantów medycznych, nanocząstkami w leczeniu nowotworów, biodegradowalnymi i niedegradowalnymi implantami, protezami kostno-naczyniowymi. Daje rzadki, ale genialny przykład tego, jak odważne pomysły stają się społecznie i finansowo opłacalne.

Przemysław Mazurek

President of the Management Board of NANOGROUP S.A.

Associated with the health market since 2004. As Managing Director, he restructured and developed the most dynamically operating Medical Center in the Podkarpacie region, creating and setting new standards of customer service quality on the market. Co-creator of the first solution in Poland for online registration of medical appointments. Co-founder of the first and only Infertility Treatment Clinic (MEDICOR) in Podkarpacie, which he headed as the President until 2009. He was responsible for the development of health insurance in the PZU Group. As Vice President of PZU Pomoc S.A. created the largest medical TPA in Poland to handle health insurance. Co-founder of the first drug insurance in Poland. Since 2015, he has been active in the field of Wealth Management and advises on management and finance. A graduate of International Economic and Political Relations as well as Management and Marketing at the Warsaw School of Economics.