INNOWACJE
W

NANOTECHNOLOGII

Opracowujemy rozwiązania dla najważniejszych potrzeb medycyny z wykorzystaniem unikalnej, chronionej patentem nanotechnologii.
Nasze innowacyjne badania koncentrują się na substytucie krwi ludzkiej i celowanych terapiach przeciwnowotworowych.

AKTUALNOŚCI

NanoGroup
Nanogroup - nanotechnology for medicine

147 godzin – tyle czasu utrzymywano świńskie nerki poza ustrojem w ramach badań NanoGroup nad innowacyjnym systemem i płynem do przechowywania organów NanOX. To rekordowy wynik. Przeprowadzony eksperyment zakończył się sukcesem, a nerki poddane perfuzji płynem opracowywanym przez polską spółkę wykazały prawidłowe parametry i procesy fizjologiczne. Zdaniem naukowców, oznacza to, że system jest gotowy do […]

Nanogroup - nanotechnology for medicine

„Otwierają się przed nami naprawdę bardzo szerokie możliwości” Prace badawcze nad innowacyjnym polskim systemem do przechowywania organów NanOX wchodzą w coraz bardziej zaawansowane etapy. W rozmowie z prof. Maciejem Kosieradzkim kierownikiem Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego pytamy o to, jak wprowadzenie nowego standardu przechowywania organów może zmienić oblicze transplantologii. Prowadzi […]

Nanogroup - nanotechnology for medicine

Po ogłoszeniu pozytywnych wyników wstępnych badań porównawczych nerek perfudowanych płynami NanOX 10 i NanOX 20 z obecnym standardem stosowanym w transplantologii, NanoGroup S.A. rozpoczęła kolejny etap badań na drodze do wprowadzenia swojego rozwiązania na rynek. Badania, które wystartowały 6 lutego potrwają ok. 6 tygodni. Celem prowadzonego przez NanoGroup projektu OrganFarm jest wdrożenie nowego systemu pozaustrojowego […]

MEDYCYNA JUTRA

Kluczowe filary rozwoju NanoGroup skoncentrowane na krytycznych, nierozwiązanych potrzebach medycznych.

SYSTEMY TRANSPORTU
GAZÓW ODDECHOWYCH

PRZEŁOMOWE INNOWACJE

PLATFORMA NANOVELOS:
NANOCZĄSTKI POLISACHARYDOWE
DO CELOWANYCH TERAPII LEKOWYCH

CIĄGŁE SKALOWANIE DZIAŁALNOŚCI PRZY ZMNIEJSZONYM RYZYKU

SYSTEMY TRANSPORTU
GAZÓW ODDECHOWYCH

PRZEŁOMOWE INNOWACJE
DŁUŻSZA PERSPEKTYWA
Jedna z największych nierozwiązanych potrzeb światowej medycyny.
KRÓTSZA PERSPEKTYWA
Przełomowa zmiana w transplantologii.

PLATFORMA NANOVELOS:
NANOCZĄSTKI POLISACHARYDOWE
DO CELOWANYCH TERAPII LEKOWYCH

CIĄGŁE SKALOWANIE DZIAŁALNOŚCI PRZY ZMNIEJSZONYM RYZYKU
Nowe możliwości leczenia przy zmniejszonym ryzyku.

KARIERA

Czy stawiasz sobie ambitne cele naukowe? Chcesz wziąć udział w projektach medycznych z zakresu biotechnologii i nanotechnologii?

NanoGroup to platforma kompetencji i specjalistów, których łączy przekonanie, że przełomowe technologie odpowiadające na palące globalne wyzwania mogą powstawać i być rozwijane w Polsce.
Jeśli chcesz dołączyć do naszego zespołu, skontaktuj się z nami!