INNOWACJE
W

NANOTECHNOLOGII

Opracowujemy rozwiązania dla najważniejszych potrzeb medycyny z wykorzystaniem unikalnej, chronionej patentem nanotechnologii.
Nasze innowacyjne badania koncentrują się na substytucie krwi ludzkiej i celowanych terapiach przeciwnowotworowych.

AKTUALNOŚCI

NanoGroup
Nanogroup - nanotechnology for medicine

W ciągu ostatniej dekady w Polsce rozwinął się przemysł biotechnologiczny. Podczas gdy krajowy przemysł farmaceutyczny tradycyjnie koncentrował się na opracowywaniu leków generycznych, wiele z tych firm zaczęło zmierzać w kierunku opracowywania leków biologicznych. Tymczasem startupy biotechnologiczne w Polsce pracują nad rozwojem nowych technologii, z silnym naciskiem na leczenie raka i chorób autoimmunologicznych. W miarę jak […]

Nanogroup - nanotechnology for medicine

Po dopełnieniu formalności rejestracyjnych w wyznaczonym terminie, Chiński Urząd Patentowy podejmie decyzję o przyznaniu prawa patentowego i następnie zostanie wydany przez wyżej wymieniony urząd Letters Patent potwierdzający rejestrację oraz ogłoszenie. Przedmiotem zgłoszenia patentowego CN 201980017745.X „ Antracykline encapsulated with polysaccharide for use in the treatment of tumours” jest zastosowanie nowej formy leku w postaci enkapsulowanej […]

Nanogroup - nanotechnology for medicine

Ponad 9 milionów złotych – to łączna wartość finansowania, jakie na podstawie umowy zawartej pomiędzy spółkami eCapital sp. z o.o. i NanoGroup S.A., trwającej emisji akcji oraz otrzymanej oferty inwestorskiej może pozyskać NanoGroup S.A. w najbliższych miesiącach. Środki z 3 różnych źródeł mają m.in. pomóc spółce zależnej od NanoGroup S.A., czyli NANOSANGUIS S.A. kontynuować prace […]

MEDYCYNA JUTRA

Kluczowe filary rozwoju NanoGroup skoncentrowane na krytycznych, nierozwiązanych potrzebach medycznych.

SYSTEMY TRANSPORTU
GAZÓW ODDECHOWYCH

PRZEŁOMOWE INNOWACJE

PLATFORMA NANOVELOS:
NANOCZĄSTKI POLISACHARYDOWE
DO CELOWANYCH TERAPII LEKOWYCH

CIĄGŁE SKALOWANIE DZIAŁALNOŚCI PRZY ZMNIEJSZONYM RYZYKU

SYSTEMY TRANSPORTU
GAZÓW ODDECHOWYCH

PRZEŁOMOWE INNOWACJE
DŁUŻSZA PERSPEKTYWA
Jedna z największych nierozwiązanych potrzeb światowej medycyny.
KRÓTSZA PERSPEKTYWA
Przełomowa zmiana w transplantologii.

PLATFORMA NANOVELOS:
NANOCZĄSTKI POLISACHARYDOWE
DO CELOWANYCH TERAPII LEKOWYCH

CIĄGŁE SKALOWANIE DZIAŁALNOŚCI PRZY ZMNIEJSZONYM RYZYKU
Nowe możliwości leczenia przy zmniejszonym ryzyku.

KARIERA

Czy stawiasz sobie ambitne cele naukowe? Chcesz wziąć udział w projektach medycznych z zakresu biotechnologii i nanotechnologii?

NanoGroup to platforma kompetencji i specjalistów, których łączy przekonanie, że przełomowe technologie odpowiadające na palące globalne wyzwania mogą powstawać i być rozwijane w Polsce.
Jeśli chcesz dołączyć do naszego zespołu, skontaktuj się z nami!

Prof. Tomasz Ciach

Założyciel, Członek Zarządu NANOGROUP S.A.

Ekspert w dziedzinie nanotechnologii. Profesor Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej, kierownik działu biotechnologii i inżynierii bioprocesowej. Autor dwóch technologii, 12 udzielonych patentów i ponad 50 publikacji. Założyciel grupy badawczej BioMedLab, konsultant w: AstraZeneca, Procter&Gamble, Reckit, Adamed, Balton, Galmed. Pracuje głównie nad nanotechnologią biomedyczną, aktywnymi powłokami do implantów medycznych, nanocząstkami w leczeniu nowotworów, biodegradowalnymi i niedegradowalnymi implantami, protezami kostno-naczyniowymi. Daje rzadki, ale genialny przykład tego, jak odważne pomysły stają się społecznie i finansowo opłacalne.

Piotr Mierzejewski

Wiceprezes Zarządu NANOGROUP S.A.

Lek. specjalista farmakologii klinicznej, były doradca Ministra Zdrowia ds. polityki lekowej. Negocjował przystąpienie Polski do UE w obszarze farmacji, odpowiedzialny za wdrożenie dyrektyw UE w dziedzinie farmacji do polskiego systemu prawnego. Współtwórca Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Właściciel firmy konsultingowej, współpracującej z międzynarodowymi firmami farmaceutycznymi, w zakresie wprowadzania nowych technologii na polski rynek.

Przemysław Mazurek

Prezes Zarządu NANOGROUP S.A.

Z rynkiem zdrowia związany od 2004 roku. Jako Dyrektor Zarządzający zrestrukturyzował i rozwijał najprężniej działające Centrum Medyczne w regionie Podkarpacia, tworząc i wyznaczając nowe standardy jakości obsługi klientów na rynku. Współtwórca pierwszego w Polsce rozwiązania do internetowej rejestracji wizyt lekarskich. Współzałożyciel pierwszej i jedynej na Podkarpaciu Kliniki Leczenia Niepłodności (MEDICOR), którą kierował zajmując funkcję Prezesa do 2009 roku. Odpowiadał za rozwój ubezpieczeń zdrowotnych w Grupie PZU. Jako Wiceprezes PZU Pomoc S.A. stworzył największe w Polsce medyczne TPA do obsługi ubezpieczeń zdrowotnych. Współtwórca pierwszego w Polsce ubezpieczenia lekowego. Od 2015 roku prowadzi działalność w zakresie Wealth Management’u oraz doradza w zakresie zarządzania i finansów. Absolwent kierunków Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne oraz Zarządzanie i Marketing Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz kierunku Advanced Management Program na IESE Business School – University of Navarra w Hiszpanii.

Przemysław Mazurek

President of the Management Board of NANOGROUP S.A.

Associated with the health market since 2004. As Managing Director, he restructured and developed the most dynamically operating Medical Center in the Podkarpacie region, creating and setting new standards of customer service quality on the market. Co-creator of the first solution in Poland for online registration of medical appointments. Co-founder of the first and only Infertility Treatment Clinic (MEDICOR) in Podkarpacie, which he headed as the President until 2009. He was responsible for the development of health insurance in the PZU Group. As Vice President of PZU Pomoc S.A. created the largest medical TPA in Poland to handle health insurance. Co-founder of the first drug insurance in Poland. Since 2015, he has been active in the field of Wealth Management and advises on management and finance. A graduate of International Economic and Political Relations as well as Management and Marketing at the Warsaw School of Economics.