Skontaktuj się

Z nami

NANOGROUP S.A.
ul. Rakowiecka 36
02-532 Warszawa
NIP: 5213757847
KRS: 0000649960
REGON: 365989838

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS 649960 | Kapitał zakładowy 20 097 459 zł w całości wpłacony.

BIURO
+48 604 741 303
info@nanogroup.eu

KONTAKT DLA MEDIÓW
Jakub Karasek Public Policy
+48 793 554 487
jakub.karasek@publicpolicy.pl

NanoGroup