AKTUALNOŚCI

NanoGroup S.A. kontynuuje zaawansowane prace nad innowacyjnym płynem i urządzeniem do perfuzji organów

Już od 18 lat 26 stycznia obchodzimy Ogólnopolski Dzień Transplantacji. Transplantologia to jedna z dziedzin bliskich działalności NanoGroup S.A. Spółka niedawno ogłosiła wyniki badań opracowywanego przez nią systemu do pozaustrojowego przechowywania organów do przeszczepienia, dzięki którym może przejść do kolejnych faz rozwoju tego systemu.

Jednym z kierunków rozwoju transplantologii są prace nad możliwością wydłużenia okresu przechowywania organów. Czas na dokonanie zabiegu, zwłaszcza w przypadku transplantacji od dawcy zmarłego, jest bardzo ograniczony. Pobrany organ musi być odpowiednio przechowywany, a do tego powinien w krótkim czasie zostać wszczepiony biorcy. Udoskonalenie metod przechowywania organów może znacznie poprawić sytuację w tym obszarze. Zaawansowane prace nad nowym systemem przechowywania organów prowadzi m.in. polska spółka NanoGroup w ramach projektu OrganFarm. Niedawno opublikowała wyniki z badań przeprowadzonych w Instytucie Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk przez zespół pod kierownictwem Macieja Kosieradzkiego i dr. hab. n. med. Piotra Domagały z Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Badania, których wyniki opublikowała Spółka w styczniu 2023 r., wskazują na występowanie procesów regeneracyjnych w nerkach poddanych perfuzji płynami NanOX, w warunkach pozaustrojowych. Nerka, która była perfundowana płynem NanOX 20 w warunkach normotermii była w najlepszej kondycji po procesie perfuzji w odniesieniu do pozostałych nerek. Miała dość wysoki poziom szeregu markerów regeneracji, bardzo niski poziom markerów uszkodzenia naczyń i pozostałych tkanek, najniższy poziom markerów stresu oksydacyjnego i markerów niedokrwienia. Co więcej, zaobserwowano stabilną produkcję moczu przez nerkę, podczas niemal całej perfuzji w warunkach pozaustrojowych, co jest jednym z czynników przemawiających na korzyść powrotu do prawidłowego funkcjonowania tej nerki.

Nanogroup - nanotechnology for medicine
Nanogroup - nanotechnology for medicine


– Naszą wizją w NanoGroup jest wprowadzenie zupełnie nowej jakości w transplantologii poprzez rewolucję w dziedzinie przechowywania organów. Wydłużając okres, w jakim organ może być bezpiecznie przechowywany pozaustrojowo, możemy zapewnić to, co najcenniejsze – czas potrzebny pacjentowi oraz zespołowi medycznemu na przygotowanie do zabiegu. W ostatnich badaniach potwierdziliśmy m.in., że w nerce perfudowanej jednym z naszych płynów zachodzą procesy regeneracyjne. Porównywaliśmy ją z nerką poddaną perfuzji obecnym „złotym standardem” stosowanym w transplantologii i w niej wskaźniki regeneracji były na znikomo niskim poziomie. Ostatnio otrzymane wyniki wskazują, że nasza technologia może zapewnić istotną przewagę w ocenie przeżywalności organów i możliwości ich dalszego wykorzystania do przeszczepienia w porównaniu z płynami dostępnymi na rynku, dlatego podjęliśmy strategiczną decyzję o przejściu do kolejnych faz rozwoju naszego systemu do pozaustrojowego przechowywania organów do przeszczepienia
– komentuje Piotr Mierzejewski, wiceprezes Zarządu NanoGroup S.A.

Ewentualny nowy system przechowywania organów może okazać się tak rewolucyjny, że wraz z nim potrzebne będzie opracowanie nowych wskaźników oceny przydatności organu do przeszczepienia, gdyż obecnie stosowane będą niewystarczające. Już teraz NanoGroup we współpracy z Katedrą i Zakładem Biochemii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego pod kierownictwem prof. dr hab. Marty Strugi prowadzi szeroko zakrojone badania w celu opracowania innowacyjnego systemu do oceny kondycji nerek poddanych procesowi perfuzji z wykorzystaniem metod analizy proteomicznej oraz metabolomicznej. W kolejnych tygodniach NanoGroup S.A. zamierza informować o dalszych etapach prac w ramach projektu OrganFarm.

Prof. Tomasz Ciach

Założyciel, Członek Zarządu NANOGROUP S.A.

Ekspert w dziedzinie nanotechnologii. Profesor Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej, kierownik działu biotechnologii i inżynierii bioprocesowej. Autor dwóch technologii, 12 udzielonych patentów i ponad 50 publikacji. Założyciel grupy badawczej BioMedLab, konsultant w: AstraZeneca, Procter&Gamble, Reckit, Adamed, Balton, Galmed. Pracuje głównie nad nanotechnologią biomedyczną, aktywnymi powłokami do implantów medycznych, nanocząstkami w leczeniu nowotworów, biodegradowalnymi i niedegradowalnymi implantami, protezami kostno-naczyniowymi. Daje rzadki, ale genialny przykład tego, jak odważne pomysły stają się społecznie i finansowo opłacalne.

Piotr Mierzejewski

Wiceprezes Zarządu NANOGROUP S.A.

Lek. specjalista farmakologii klinicznej, były doradca Ministra Zdrowia ds. polityki lekowej. Negocjował przystąpienie Polski do UE w obszarze farmacji, odpowiedzialny za wdrożenie dyrektyw UE w dziedzinie farmacji do polskiego systemu prawnego. Współtwórca Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Właściciel firmy konsultingowej, współpracującej z międzynarodowymi firmami farmaceutycznymi, w zakresie wprowadzania nowych technologii na polski rynek.

Przemysław Mazurek

Prezes Zarządu NANOGROUP S.A.

Z rynkiem zdrowia związany od 2004 roku. Jako Dyrektor Zarządzający zrestrukturyzował i rozwijał najprężniej działające Centrum Medyczne w regionie Podkarpacia, tworząc i wyznaczając nowe standardy jakości obsługi klientów na rynku. Współtwórca pierwszego w Polsce rozwiązania do internetowej rejestracji wizyt lekarskich. Współzałożyciel pierwszej i jedynej na Podkarpaciu Kliniki Leczenia Niepłodności (MEDICOR), którą kierował zajmując funkcję Prezesa do 2009 roku. Odpowiadał za rozwój ubezpieczeń zdrowotnych w Grupie PZU. Jako Wiceprezes PZU Pomoc S.A. stworzył największe w Polsce medyczne TPA do obsługi ubezpieczeń zdrowotnych. Współtwórca pierwszego w Polsce ubezpieczenia lekowego. Od 2015 roku prowadzi działalność w zakresie Wealth Management’u oraz doradza w zakresie zarządzania i finansów. Absolwent kierunków Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne oraz Zarządzanie i Marketing Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz kierunku Advanced Management Program na IESE Business School – University of Navarra w Hiszpanii.

Przemysław Mazurek

President of the Management Board of NANOGROUP S.A.

Associated with the health market since 2004. As Managing Director, he restructured and developed the most dynamically operating Medical Center in the Podkarpacie region, creating and setting new standards of customer service quality on the market. Co-creator of the first solution in Poland for online registration of medical appointments. Co-founder of the first and only Infertility Treatment Clinic (MEDICOR) in Podkarpacie, which he headed as the President until 2009. He was responsible for the development of health insurance in the PZU Group. As Vice President of PZU Pomoc S.A. created the largest medical TPA in Poland to handle health insurance. Co-founder of the first drug insurance in Poland. Since 2015, he has been active in the field of Wealth Management and advises on management and finance. A graduate of International Economic and Political Relations as well as Management and Marketing at the Warsaw School of Economics.