AKTUALNOŚCI

Umowa o współpracy NanoSanguis S.A. z firmą A4BEE

Niedawno informowaliśmy o zawarciu w dniu 11 czerwca umowy pomiędzy NanoSanguis S.A. z firmą A4BEE. Dzisiaj przedstawiamy więcej informacji o rozpoczętej już współpracy. Celem umowy jest wytworzenie funkcjonalnego prototypu do obsługi procesu perfuzji nerek, a termin realizacji obie strony ustaliły na wrzesień 2024 roku.

Realizowany przez nas projekt NanOX, to autorski system składający się z urządzenia oraz płynu perfuzyjnego do pozaustrojowego przechowywania organów przeznaczonych do przeszczepienia. W toku realizacji projektu, spółka NanoSanguis S.A. w dniu 11 czerwca 2024 r. podpisała umowę o współpracy z firmą A4BEE. A4BEE to renomowany partner, posiadający odpowiednie doświadczenie rynkowe w obszarze konstrukcji i budowy zaawansowanych i przełomowych rozwiązań technologicznych. Firma wspiera międzynarodowe firmy biotechnologiczne, farmaceutyczne i medyczne w opracowywaniu i wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań. Liczymy, że nawiązana współpraca z tak dynamicznym i uznanym partnerem pozwoli skutecznie doprowadzić do certyfikacji urządzenia.

Celem zawartej umowy jest wytworzenia kolejnej, już 3. sztuki funkcjonalnego prototypu do obsługi procesu perfuzji nerek, a także transfer wiedzy i przygotowanie NanoSanguis S. A. do wytworzenia produkcyjnej wersji urządzenia gotowego do certyfikacji. Jest to kolejny etap rozwoju projektu i jednocześnie kolejny ważny krok na drodze rozwoju urządzenia NanOX Recovery Box przed procesem certyfikacji. Zgodnie z umową, termin realizacji zadania został ustalony na wrzesień 2024 roku. Koszty tego etapu nie przekraczają jednocześnie wartości 500 tysięcy złotych.

Więcej o współpracy NanoGroup z A4BEE przeczytasz: PAP.

Prof. Tomasz Ciach

Założyciel, Członek Zarządu NANOGROUP S.A.

Ekspert w dziedzinie nanotechnologii. Profesor Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej, kierownik działu biotechnologii i inżynierii bioprocesowej. Autor dwóch technologii, 12 udzielonych patentów i ponad 50 publikacji. Założyciel grupy badawczej BioMedLab, konsultant w: AstraZeneca, Procter&Gamble, Reckit, Adamed, Balton, Galmed. Pracuje głównie nad nanotechnologią biomedyczną, aktywnymi powłokami do implantów medycznych, nanocząstkami w leczeniu nowotworów, biodegradowalnymi i niedegradowalnymi implantami, protezami kostno-naczyniowymi. Daje rzadki, ale genialny przykład tego, jak odważne pomysły stają się społecznie i finansowo opłacalne.

Piotr Mierzejewski

Wiceprezes Zarządu NANOGROUP S.A.

Lek. specjalista farmakologii klinicznej, były doradca Ministra Zdrowia ds. polityki lekowej. Negocjował przystąpienie Polski do UE w obszarze farmacji, odpowiedzialny za wdrożenie dyrektyw UE w dziedzinie farmacji do polskiego systemu prawnego. Współtwórca Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Właściciel firmy konsultingowej, współpracującej z międzynarodowymi firmami farmaceutycznymi, w zakresie wprowadzania nowych technologii na polski rynek.

Przemysław Mazurek

Prezes Zarządu NANOGROUP S.A.

Z rynkiem zdrowia związany od 2004 roku. Jako Dyrektor Zarządzający zrestrukturyzował i rozwijał najprężniej działające Centrum Medyczne w regionie Podkarpacia, tworząc i wyznaczając nowe standardy jakości obsługi klientów na rynku. Współtwórca pierwszego w Polsce rozwiązania do internetowej rejestracji wizyt lekarskich. Współzałożyciel pierwszej i jedynej na Podkarpaciu Kliniki Leczenia Niepłodności (MEDICOR), którą kierował zajmując funkcję Prezesa do 2009 roku. Odpowiadał za rozwój ubezpieczeń zdrowotnych w Grupie PZU. Jako Wiceprezes PZU Pomoc S.A. stworzył największe w Polsce medyczne TPA do obsługi ubezpieczeń zdrowotnych. Współtwórca pierwszego w Polsce ubezpieczenia lekowego. Od 2015 roku prowadzi działalność w zakresie Wealth Management’u oraz doradza w zakresie zarządzania i finansów. Absolwent kierunków Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne oraz Zarządzanie i Marketing Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz kierunku Advanced Management Program na IESE Business School – University of Navarra w Hiszpanii.

Przemysław Mazurek

President of the Management Board of NANOGROUP S.A.

Associated with the health market since 2004. As Managing Director, he restructured and developed the most dynamically operating Medical Center in the Podkarpacie region, creating and setting new standards of customer service quality on the market. Co-creator of the first solution in Poland for online registration of medical appointments. Co-founder of the first and only Infertility Treatment Clinic (MEDICOR) in Podkarpacie, which he headed as the President until 2009. He was responsible for the development of health insurance in the PZU Group. As Vice President of PZU Pomoc S.A. created the largest medical TPA in Poland to handle health insurance. Co-founder of the first drug insurance in Poland. Since 2015, he has been active in the field of Wealth Management and advises on management and finance. A graduate of International Economic and Political Relations as well as Management and Marketing at the Warsaw School of Economics.