AKTUALNOŚCI

Udana perfuzja wątroby kolejnym etapem w rozwoju innowacyjnego systemu perfuzyjnego NanoSanguis SA

Przeprowadzona perfuzja wątroby świńskiej jest kolejnym krokiem stawianym przez spółkę w kierunku wprowadzenia na polski rynek innowacyjnego systemu do perfuzji organów. Sukcesem zakończyła się pierwsza przeprowadzona przez NanoGroup perfuzja wątroby świńskiej z wykorzystaniem urządzenia do perfuzji organów „NanOX Recovery Box” oraz płynu NanOx 10. Prowadzone badania obejmowały dotychczas jedynie perfuzję nerek świńskich, jednak celem NanoGroup jest poszerzenie zakresu użyteczności urządzenia i płynu NanOx o kolejne organy. Wątroba została pobrana w modelu DBD, w którym eliminowany jest okres ciepłego niedokrwienia, czas zimnego niedokrwienia organu wyniósł 8,5 godziny, a łączny czas perfuzji 4,5 godziny. Zgodnie z opracowanym protokołem, wątroba przez pierwszą godzinę po podłączeniu do urządzenia była perfundowana w warunkach hipotermicznych, następnie, w kontrolowany sposób podnoszono temperaturę płynu od 10°C do 37°C przez kolejną godzinę, a po osiągnięciu warunków normotermicznych organ perfundowano przez 2,5 godziny. W trakcie całego badania aktywność enzymów wątrobowych utrzymywała się w normie, a przepływ płynu w tętnicy wątrobowej oraz żyle wrotnej wzrastał zgodnie z założeniami zespołu badawczego. Analiza stanu wątroby objęła m. in. ocenę histopatologiczną biopsji organu, wykonaną przez dr Agatę Cyran z Katedry i Zakładu Patomorfologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, która wykazała brak nasilonego uszkodzenia w zdecydowanej większości biopsji. Badanie prowadzono we współpracy z Instytutem Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk oraz zespołem pod kierownictwem prof. dr. hab. med. Macieja Kosieradzkiego i dr. hab. n. med. Piotra Domagały Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Prof. Tomasz Ciach

Założyciel, Członek Zarządu NANOGROUP S.A.

Ekspert w dziedzinie nanotechnologii. Profesor Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej, kierownik działu biotechnologii i inżynierii bioprocesowej. Autor dwóch technologii, 12 udzielonych patentów i ponad 50 publikacji. Założyciel grupy badawczej BioMedLab, konsultant w: AstraZeneca, Procter&Gamble, Reckit, Adamed, Balton, Galmed. Pracuje głównie nad nanotechnologią biomedyczną, aktywnymi powłokami do implantów medycznych, nanocząstkami w leczeniu nowotworów, biodegradowalnymi i niedegradowalnymi implantami, protezami kostno-naczyniowymi. Daje rzadki, ale genialny przykład tego, jak odważne pomysły stają się społecznie i finansowo opłacalne.

Piotr Mierzejewski

Wiceprezes Zarządu NANOGROUP S.A.

Lek. specjalista farmakologii klinicznej, były doradca Ministra Zdrowia ds. polityki lekowej. Negocjował przystąpienie Polski do UE w obszarze farmacji, odpowiedzialny za wdrożenie dyrektyw UE w dziedzinie farmacji do polskiego systemu prawnego. Współtwórca Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Właściciel firmy konsultingowej, współpracującej z międzynarodowymi firmami farmaceutycznymi, w zakresie wprowadzania nowych technologii na polski rynek.

Przemysław Mazurek

Prezes Zarządu NANOGROUP S.A.

Z rynkiem zdrowia związany od 2004 roku. Jako Dyrektor Zarządzający zrestrukturyzował i rozwijał najprężniej działające Centrum Medyczne w regionie Podkarpacia, tworząc i wyznaczając nowe standardy jakości obsługi klientów na rynku. Współtwórca pierwszego w Polsce rozwiązania do internetowej rejestracji wizyt lekarskich. Współzałożyciel pierwszej i jedynej na Podkarpaciu Kliniki Leczenia Niepłodności (MEDICOR), którą kierował zajmując funkcję Prezesa do 2009 roku. Odpowiadał za rozwój ubezpieczeń zdrowotnych w Grupie PZU. Jako Wiceprezes PZU Pomoc S.A. stworzył największe w Polsce medyczne TPA do obsługi ubezpieczeń zdrowotnych. Współtwórca pierwszego w Polsce ubezpieczenia lekowego. Od 2015 roku prowadzi działalność w zakresie Wealth Management’u oraz doradza w zakresie zarządzania i finansów. Absolwent kierunków Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne oraz Zarządzanie i Marketing Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz kierunku Advanced Management Program na IESE Business School – University of Navarra w Hiszpanii.

Przemysław Mazurek

President of the Management Board of NANOGROUP S.A.

Associated with the health market since 2004. As Managing Director, he restructured and developed the most dynamically operating Medical Center in the Podkarpacie region, creating and setting new standards of customer service quality on the market. Co-creator of the first solution in Poland for online registration of medical appointments. Co-founder of the first and only Infertility Treatment Clinic (MEDICOR) in Podkarpacie, which he headed as the President until 2009. He was responsible for the development of health insurance in the PZU Group. As Vice President of PZU Pomoc S.A. created the largest medical TPA in Poland to handle health insurance. Co-founder of the first drug insurance in Poland. Since 2015, he has been active in the field of Wealth Management and advises on management and finance. A graduate of International Economic and Political Relations as well as Management and Marketing at the Warsaw School of Economics.